Förändringar i ledningen för Swedbank Estland

Report this content

Styrelsen (Council) i Swedbank AS, Estonia har beslutat att genomföra förändringar i den verkställande ledningen (Management Board) för Swedbank AS, Estonia. Detta är en konsekvens av bankens pågående interna undersökningar. Styrelsen (Council) i Swedbank AS, Estonia har utsett Olavi Lepp, nuvarande Chief Risk Officer, till tillförordnad ordförande i den verkställande ledningen (Management Board) och VD för Swedbank AS, Estonia, samt Anna Kõuts, nuvarande Head of Treasury, till tillförordnad CFO och medlem i den verkställande ledningen (Management Board). Båda dessa förändringar är föremål för godkännande av berörda myndigheter.

Den nuvarande ordföranden i den verkställande ledningen (Management Board) och VD för Swedbank AS, Estonia Robert Kitt, och den nuvarande CFO:n och medlemmen i den verkställande ledningen (Management Board) i Swedbank AS, Estonia, Vaiko Tammeväli, kommer båda att lämna sina uppdrag i banken och är avstängda tills vidare. Därutöver har Priit Perens, medlem i styrelsen (Council) i Swedbank AS, Estonia, lämnat sin anställning i banken och därmed också lämnat styrelsen (Council) i Swedbank AS, Estonia.  

-Dagens beslut är en konsekvens av pågående interna undersökningar. Swedbanks engagemang i den estniska marknaden är oförändrat. Vi har fullt fokus på våra anställda, kunder och andra intressenter. Estland är en av Swedbanks fyra hemmamarknader, och vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande estniska verksamhet med samhället och kunderna i centrum, säger Charlotte Elsnitz, Head of Baltic Banking, Swedbank, och ordförande i styrelsen (Council) i Swedbank AS, Estonia.
 
Förändringarna träder i kraft omedelbart.

-Som tidigare kommunicerat, har Swedbank initierat en fördjupad intern undersökning med hjälp av externa resurser för att undersöka historiska händelser kopplat till vår regelverksefterlevnad gällande penningtvätt. Swedbank kommer kontinuerligt att agera på undersökningarnas resultat. Swedbank samarbetar också fullt ut med myndigheter i Sverige, USA och Baltikum i deras respektive undersökningar, fortsätter Charlotte Elsnitz.

Kontakt:
Unni Jerndal, Presschef, Swedbank +46 730 92 11 80

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2019, klockan 20:30.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Dagens beslut är en konsekvens av pågående interna undersökningar. Swedbanks engagemang i den estniska marknaden är oförändrat. Vi har fullt fokus på våra anställda, kunder och andra intressenter. Estland är en av Swedbanks fyra hemmamarknader, och vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande estniska verksamhet med samhället och kunderna i centrum.
Charlotte Elsnitz, Head of Baltic Banking, Swedbank