Förändringar i Swedbanks koncernledning

Report this content

Swedbanks tillförordnade vd har beslutat om ett antal förändringar i koncernledningen.

Förändring som träder ikraft omedelbart:
CEO Office (vd-staben) avvecklas och chefen för CEO Office, Ragnar Gustavii, lämnar därmed koncernledningen och banken.

- Jag vill tacka Ragnar för hans värdefulla bidrag till koncernledningen och Swedbank, säger Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef, Swedbank.

Förändringar som träder i kraft när Jens Henriksson tar över som vd:
• Chefen för Group Treasury och chefen för Investor Relations kommer båda att rapportera till bankens CFO.
• Chefen för Group Treasury och nuvarande tf CFO kommer inte längre att ingå i koncernledningen.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag vill tacka Ragnar för hans värdefulla bidrag till koncernledningen och Swedbank.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef Swedbank