Franchisetagare i Svensk Fastighetsförmedling AB förvärvar bolaget

Swedbank Franchise AB har idag kommit överens med DNB Bank om att Swedbank Franchises förvärv av Svensk Fastighetsförmedling AB går tillbaka. Merparten av franchisetagarna i Svensk Fastighetsförmedling förvärvar samtidigt Svensk Fastighetsförmedling och tecknar samarbetsavtal med Swedbank AB.

I december 2013 förvärvade Swedbank Franchise samtliga aktier i Svensk Fastighetsförmedling från DNB Bank. Förvärvet förbjöds av Stockholms tingsrätt den 17 december 2014. Swedbank Franchise överklagade domen till Marknadsdomstolen som nu på begäran av Swedbank Franchise och Svensk Fastighetsförmedling avskrivit målet då köpet återgår i sin helhet.

Merparten av franchisetagarna i Svensk Fastighetsförmedling har idag genom bolaget Mellersta Förmedlingsbolaget AB förvärvat samtliga aktier i Svensk Fastighetsförmedling från DNB Bank. Swedbank Franchise har övertagit de rättigheter och skyldigheter som DNB Bank har enligt överlåtelseavtalet med Mellersta Förmedlingsbolaget AB.

Swedbank och Svensk Fastighetsförmedling har dessutom träffat ett samarbetsavtal.

– Vi är glada över den här lösningen som är bra för fastighetsmäklarmarknaden och som dessutom ger ett positivt resultat, om än med ett mindre belopp. Franchisetagarna i Svensk Fastighetsförmedling blir nu en stark samarbetspartner till oss. Det kommer att ytterligare bredda vårt nätverk med mäklare vilket kommer att gynna våra kunder, säger Cecilia Hernqvist, kommunikationsdirektör på Swedbank.

– Vi har en längre tid velat köpa tillbaka Svensk Fastighetsförmedling och genom denna affär har vi nått detta mål. Med hjälp av ett gott samarbete med Swedbank, entreprenörernas drivkraft och medarbetarnas erfarenhet kommer vi med närhet till kunderna att skapa det bästa för säljare och köpare, säger Håkan Hellström, VD för Mellersta Förmedlingsbolaget AB och styrelseordförande för Svensk Fastighetsförmedling Franchisetagareförening.

Swedbanks dotterbolag, Fastighetsbyrån AB har idag köpt 9 % av aktierna i Hemnet Sverige AB och kommer därefter att äga 34 % av aktierna i Hemnet. Konkurrensverket har inget att invända mot förvärvet av aktierna i Hemnet. Fastighetsbyrån har idag även träffat ett optionsavtal som ger rätt att förvärva ytterligare 8 % av aktierna i Hemnet. Ett eventuellt optionsutnyttjande kommer endast att ske i vidare försäljningssyfte.


För ytterligare information:

Cecilia Hernqvist, Kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 08 – 585 907 41
Håkan Hellström, VD Mellersta Förmedlingsbolaget och styrelseordförande för Svensk Fastighetsförmedling Franchisetagarförening, tfn: 0705-494 963

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 314 kontor i Sverige och 156 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2014 uppgick balansomslutningen till 2 121 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar