Grönt lån från Swedbank till Hemfosa för finansiering av grönt sjukhus

Report this content

Swedbank ger ut grönt lån på 1,5 mdkr till svenska fastighetsbolaget Hemfosa för finansiering av ett nytt energieffektivt sjukhus i Oslo.  Finansieringen av sjukhuset är i linje med det gröna ramverk som Swedbank publicerade i oktober 2017 som utgjorde grunden för bankens första gröna obligation på 500 miljoner euro.

När Swedbank i höstas utfärdade sin gröna obligation var det med det tydliga syftet att kapitalet skulle användas till att finansiera hållbara investeringar i bland annat fastigheter och energikällor som minskar koldioxidutsläppen i samhället. Efterfrågan på finansiella produkter som stöder hållbar ekonomisk- social och miljömässig utveckling har ökat markant på senare år.

- Det här är ett tydligt exempel på hur vi på Swedbank tillsammans med våra kunder bidrar till ett mer hållbart samhälle. För Hemfosa blir affären dessutom ”grön hela vägen”. Det är glädjande att intresset för grön finansiering ökar, vi kan erbjuda våra kunder såväl rådgivning som faktisk finansiering som är grön. Vi ha ett uttalat mål att hjälpa våra kunder att göra långsiktigt hållbara val, säger Urban Håkansson, chef för fastighetssektorn på Swedbank.

- Som ägare och förvaltare av i huvudsak samhällsfastigheter känns det extra angeläget att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Att finansiera sjukhuset med ett grönt lån från Swedbank är helt rätt utifrån vår ambition att inkludera hållbarhetstänket i hela vår verksamhet. Den här affären kommer skapa värde både på kort och lång sikt för våra kunder, säger Jens Engwall, VD Hemfosa.

De två senaste månaderna har, utöver lånet till Hemfosa, ytterligare ett grönt lån från Swedbank tecknats och banken har även haft rollen som emissionsinstitut för två gröna obligationer, varav den ena för European Investment Bank (EIB). Det är ytterligare steg på vägen mot Swedbanks mål att vara en aktiv part på vägen mot ett grönare samhälle.

Om sjukhuset
Sjukhuset i Oslo är ett högprofilerat hållbarhetsprojekt. Målsättningen är att vara en föregångare och utbildningsprojekt inom energi och klimat och sjukhusets energiförbrukning väntas underskrida den lägsta nivå som uppställts av ”Direktoratet for byggkvalitet” i Norge för sjukhus.

Om Hemfosa
Hemfosa är ett fastighetsbolag specialiserat på att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter med hyresgäster som driver skattefinansierade verksamheter, såsom skolor, rättsväsende, vård, omsorg och myndigheter. Specialiseringen på samhällsfastigheter ger Hemfosa en unik position på sina marknader och bolaget har etablerat sig som en betydande och kraftfull aktör i Sverige, Norge och Finland. Hemfosa är idag en av de största privata ägarna av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade bolaget som är inriktat på denna fastighetstyp. I Norge och Finland driver Hemfosa en växande verksamhet med enbart samhällsfastigheter.

För ytterligare information:
Stephen Martin, Global Head of Debt Capital Markets, Swedbank, tel 072-223 02 58
Josefine Uppling, presschef Swedbank, tfn: 076-114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att intresset för grön finansiering ökar, vi kan erbjuda våra kunder såväl rådgivning som faktisk finansiering som är grön.
Urban Håkansson, chef för fastighetssektorn på Swedbank
Att finansiera sjukhuset med ett grönt lån från Swedbank är helt rätt utifrån vår ambition att inkludera hållbarhetstänket i hela vår verksamhet.
Jens Engwall, VD Hemfosa