Inbjudan till presentation av Swedbanks delårsrapportjanuari – mars 2012

Onsdagen den 25 april klockan 07.00 publiceras Swedbanks delårsrapport för januari – mars 2012. I samband med detta inbjuds till följande:

Telekonferens för analytiker 25 april klockan 09.00
Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf och koncernfinanschef Göran Bronner samt koncernriskchef Håkan Berg presenterar rapporten och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig.

För att delta i telekonferensen, ring 08 505 598 53 eller + 44 203 043 24 36 fem minuter innan konferensen startar.

Presskonferens 25 april klockan 10.30 på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8, Stockholm. Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf, och koncernfinanschef Göran Bronner presenterar rapporten och svarar på frågor. Presskonferensen hålls på svenska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig.

Lunchpresentation för analytiker i London torsdagen den 26 april kl 12.00 GMT
Koncernfinanschef Göran Bronner och Investor Relations Manager Magdalena Frostling presenterar rapporten och svarar på frågor vid en lunchpresentation på Deutsche Bank, Winchester House, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB London. Presentationen beräknas vara avslutad kl. 13.00 GMT

Vänligen anmäl ditt deltagande i London till ir@swedbank.com.

För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56 eller johannes.rudbeck@swedbank.com
Magdalena Frostling, Investor Relations Manager, Swedbank, tfn: 070-205 25 90 eller magdalena.frostling@swedbank.com

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,7 miljoner privatkunder och ca 634 000 företags- och organisationskunder med 317 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2011 uppgick balansomslutningen till 1 857 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar