Kommentar från valberedningen

Lars Idermark har idag informerat valberedningens ordförande att han med omedelbar verkan lämnar styrelsen i Swedbank.

Valberedningen kommer att intensifiera sitt arbete med att förstärka styrelsen, inklusive ny ordförande, i samband med en extra bolagsstämma.

För ytterligare frågor kontakta:

Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 070 557 51 29

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2019, kl.[08:05].

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar