Kommentar till den svenska Finansinspektionens beslut

Report this content

Swedbank har idag tagit del av Finansinspektionens beslut om att lämna ett tillsynsärende vidare för sanktionsprövning. 

I bankens svar på Finansinspektionens avstämningsskrivelse den 16 september 2019 konstaterades att bankens iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med Finansinspektionens. Det som nu ska ske är en legal prövning av om dessa iakttagelser utgör grund för sanktion.

Swedbank fortsätter att samarbeta fullt ut och tar fram all den information som myndigheterna begär.

Arbetet med att förstärka interna funktioner för att motverka penningtvätt och öka kundkännedomen fortskrider i hela banken. Ny kompetens och nya resurser sätts på plats och kunskapsnivån hos samtliga medarbetare höjs. Enheten Anti Financial Crime (AFC), som inrättades i april i år, koordinerar 132 initiativ för att förbättra rutiner, systemstöd och processer. Av dessa beräknas 71 vara färdiga under det fjärde kvartalet 2019.

Finansinspektionen i Estland har också beslutat om att starta en sanktionsprövning lokalt för Swedbank AS.

Kontakt:

Unni Jerndal, presschef Swedbank, tel: +46 8 585 938 69

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar