Kommentar till Uppdrag granskning

Uppdrag granskning på SVT (20 februari) handlar om penningtvätt. Programmet tar sitt ursprung i avslöjandena kring Danske Bank, men fokuserar också på Swedbank.

Ett av Swedbanks huvudbudskap i dialogen med Uppdrag granskning har varit att det vi sade i höstas kopplat till penningtvätt fortfarande gäller:

  • Penningtvätt är en typ av grov brottslighet som är en av vår branschs största utmaningar. Att förebygga och förhindra penningtvätt är en av våra viktigaste prioriteringar.

  • När vi får signaler från våra egna system och processer eller utifrån så agerar vi. Det gällde när vi sade det i höstas och det gäller fortsatt.

    - Vi är trygga med de system och processer vi har för att förebygga och förhindra penningtvätt. När vi får signaler agerar vi. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att den här sortens grova brottslighet är en av vår branschs största utmaningar, säger Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef på Swedbank.

Att Swedbank inte kan kommentera alla uppgifter i programmet beror bl.a. på banksekretess, men också på så kallat meddelandeförbud. Det betyder att det är förbjudet enligt penningtvättslagen att tala om för kund eller för utomstående att en rapportering till Finanspolisen har skett.

För mer information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn +46 70 144 89 66

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är trygga med de system och processer vi har för att förebygga och förhindra penningtvätt. När vi får signaler agerar vi. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att den här sortens grova brottslighet är en av vår branschs största utmaningar
Gabriel Francke Rodau