Längre leveranstider och höga råvarupriser pressar industrin

Report this content

Leveransstörningar och stigande rå- och insatsvarupriser till följd av coronapandemin påverkar många större tillverkningsföretag. Sju av tio företag märker av negativa effekter på verksamheten, och lika många planerar att höja försäljningspriserna. Det visar en undersökning från Swedbank och Silf genomförd i samband med inköpschefsindex (PMI) i juni.

I stort sett samtliga av de större tillverkningsföretagen som ingår i Inköpschefsindex uppger att leveranstiderna från deras leverantörer har blivit längre. Samtidigt har stigande råvaru- och insatsvarupriser ökat behovet av att höja försäljningspriserna, något som sju av tio företag planerar att göra. Undersökningen gjordes i samband med PMI-undersökningen i juni 2021 bland 200 företag inom tillverkningsindustrin. 

-Aldrig tidigare i Inköpschefsindex snart 30-åriga historia har vi sett en så stor andel företag som rapporterar om högre insatsvarupriser. Det gäller alltifrån stål, plaster, gummi, wellpapp och lösningsmedel till transporttjänster, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Brist på insatsvaror äventyrar produktionen

Sju av tio tillverkningsföretag uppger att leveransstörningarna har negativa effekter på verksamheten. 16 procent av företagen har reviderat ned produktionsplanerna för det närmaste halvåret på grund av materialbrist. 

-Majoriteten av företagen har hittills inte förändrat sina produktionsplaner, men risken för att fler reviderar ned produktionsplanerna ökar om bristen på rå- och insatsvaror blir bestående eller förvärras, säger Jörgen Kennemar.

Översyn för inköp viktigt även av klimatskäl

Under coronapandemin har flera utbudsstörningar inträffat, till exempel brist på containrar och stängda kinesiska hamnar. Det har drivit upp leveranstiderna och gjort det viktigare att se över och säkra företagets inköp.

-Att löpande se över och säkra inköpen är dessutom fortsatt viktigt för att möta klimatutmaningarna. Ökad geografisk närhet till leverantörer för kortare transportdistanser, flera alternativa leverantörer för att minska sårbarheten vid leveransstörningar, alternativa rå- och insatsvaror i produktionen och effektivisering av produktionsprocessen är områden som företagen kan se över för att säkra leveranserna och minska företagets miljöpåverkan, säger Jörgen Kennemar.

För mer information:

Jörgen Kennemar, senioranalytiker, tel. +46 70 643 83 29

swedbank.se/foretagande

Amanda Billner, presskommunikatör, tel. +46 73 045 11 68                     

swedbank.se/foretagstips 

Prenumerera

Citat

Aldrig tidigare i Inköpschefsindex snart 30-åriga historia har vi sett en så stor andel företag som rapporterar om högre insatsvarupriser. Det gäller alltifrån stål, plaster, gummi, wellpapp och lösningsmedel till transporttjänster.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.