Lars Afrell och Gunilla Nyström nya ledamöter i Swedbank Roburs styrelse

Report this content

Vid årsstämman i Swedbank Robur Fonder AB har två nya ledamöter valts in. Lars Afrell, fd chefsjurist på Fondhandlareföreningen, samt Gunilla Nyström, fd vd AMF Fonder, vilka båda kommer att bidra till styrelsearbetet med sin mångåriga och djupa erfarenhet om kapitalmarknaden, fondbranschen och juridiska frågor.  

Lars Afrells tidigare uppdrag inkluderar utöver rollen som chefsjurist på Fondhandlareföreningen, flera seniora uppdrag, bland annat tio år som departementsråd och chef för Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet. Han är idag även ersättare i ESA:s överklagandenämnd.

- Swedbank Robur har de senaste åren ytterligare flyttat fram sin position som en finansiell aktör som tar en tydlig ställning i frågor som är viktiga för sina kunder och investeringar, och det känns mycket spännande att som en del av styrelsen få ta en aktiv del i bolagets fortsatta resa, säger Lars Afrell.

Gunilla Nyströms tidigare uppdrag inkluderar utöver rollen som vd på AMF Fonder också flera seniora uppdrag för SEB, bland annat som privatekonom.

- Jag tycker att Swedbank Robur är ett oerhört intressant bolag, med en tydlig ambition och konkreta planer för att ta en aktiv del i att skifta kapitalet i en mer hållbar riktning. Man har också byggt upp och vässat sin organisation ytterligare under de senaste åren, och jag ser fram emot att bidra till att bolaget fortsätter att vidareutveckla och förstärka sin position och affär, säger Gunilla Nyström.

Styrelseordförande i Swedbank Robur är Joachim Spetz. Kvarstår som styrelseledamöter gör Monica Åsmyr och Lennart Jacobsen. I samband med att Lars Afrell och Gunilla Nyström tillträdde, har Evert Carlsson och Marianne Flink valt att avböja omval.

- Med Lars och Gunilla får vi ledamöter med betydande erfarenhet och kunskap om kapitalmarknaden, fondbranschen och juridiska frågor. Båda har också ett personligt engagemang för hållbarhetsfrågor som ligger väl i linje med Swedbank Roburs vision om att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Styrelsens nya sammansättning ger Swedbank Robur mycket starka förutsättningar att fortsätta utveckla vår affär i en positiv riktning, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Kontakt: 
Carina Sesser Nylund, press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1678 miljarder SEK (2020). Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet. Läs mer på www.swedbankrobur.se. 

 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med Lars och Gunilla får vi ledamöter med betydande erfarenhet och kunskap om kapitalmarknaden, fondbranschen och juridiska frågor. Båda har också ett personligt engagemang för hållbarhetsfrågor som ligger väl i linje med Swedbank Roburs vision om att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Styrelsens nya sammansättning ger Swedbank Robur mycket starka förutsättningar att fortsätta utveckla vår affär i en positiv riktning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur