Många hinder på vägen för unga vuxna med flyttplaner

Report this content

Sex av tio mellan 18 och 34 år har planer på att flytta eller skulle vilja flytta, men bara två av tio räknar med att göra det inom det närmaste året. Trots att många är beredda att lägga en stor del av sin inkomst på boendet har nästan 30 procent svårt att hitta ett boende de vill ha eller som motsvarar det de är beredda att betala. Det visar en undersökning från Kantar-Sifo som Swedbank och sparbankerna gjort.

Många unga vill ha ett boende med bra planlösning, balkong eller uteplats och gärna en trädgård.

Men bostadsbrist och höga bostadspriser gör det svårt för många unga att skaffa sig ett eget boende, trots rimliga krav och realistiska förväntningar på vad ett boende får kosta. Över hälften är beredda att lägga upp till 25 procent av sin disponibla inkomst på boendet och drygt var fjärde mer än 30 procent.

-De unga har fullt rimliga krav på sitt boende och är dessutom beredda att lägga en stor del av sin inkomst på boendet. Att de inte hittar ett boende beror inte på dem. De beror främst på att politikerna svikit de unga med en alldeles för svag bostadspolitik, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Många unga vill flytta men bara två av tio har konkreta flyttplaner

En av de vanligaste orsakerna till att unga vuxna vill flytta är att de behöver ett större boende. Många önskar också högre standard och bättre läge, och en av fem vill flytta för jobb eller studier på annan ort. Men trots att flyttsuget är stort är det endast två av tio 18-34-åringar som har konkreta flyttplaner för det närmaste året.

-Åren när man är mellan 18 och 34 är en händelserik period för de flesta. Man flyttar hemifrån, en del flyttar till annan ort för att studera eller börja jobba, många flyttar ihop med någon och bildar familj. Tyvärr finns det många hinder på vägen till en egen bostad, inte minst för unga, säger Arturo Arques.

Möjligheten till hyresrätt varierar stort i landet

Nästan 40 procent av de unga uppger att det är möjligt att få tag på ett förstahandskontrakt till en hyresrätt inom ett år. Störst möjligheter att få ett hyreskontrakt, oberoende av ålder, är det i Värmland och Örebro län. Där uppger 58 respektive 52 procent att de kan få ett förstahandskontrakt inom ett år. Sämst möjligheter att få ett förstahandskontrakt har de som bor i Stockholm där endast 13 procent uppger att de kan få ett förstahandskontrakt inom ett år. Intresset för hyresrätt är dock lågt. Endast fem procent av de unga vill helst bo i en hyresrätt. Villa eller radhus står högst på listan över önskat boende. Bostadsrätter är också ett populärt alternativ. 

Unga prioriterar också närheten till natur och grönområden, matbutik och allmänna kommunikationer. Låga drift- och energikostnader och ett boende som inte kräver så mycket renovering ligger också högt på önskelistan när unga ska välja bostad.  

-Unga vill ha ett praktiskt boende som underlättar vardagen samtidigt som det finns goda möjligheter till rekreation. De är också prismedvetna och föredrar låga energi- och driftkostnader, säger Arturo Arques. 

Kontantinsats och höga bostadspriser största hindret för unga

Det största hindret för unga att köpa en bostad idag är kravet på kontantinsats och de höga bostadspriserna som gör det svårt för dem att hitta ett boende som motsvarar vad de är beredda att betala för. Endast en av tio uppger att de inte får lån som ett skäl till vad som hindrar dem från att flytta.

-Ungas situation på bostadsmarknaden är akut och kräver en omedelbar lösning. Statliga startlån skulle kunna vara en sådan lösning. Men det som framför allt behövs är politisk handlingskraft och genomgripande reformer för en långsiktigt fungerande bostadsmarknad som inte driver fram högre bostadspriser och en för stor lånebörda för människor. Reformer för ökat bostadsbyggande och att kommunerna tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen är exempel på det, säger Arturo Arques.

För mer information:                                       

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                        

www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                 

www.swedbank.se/privatekonomi                                                                                                                                      www.swedbank.se/framtid

Swedbank och Sparbankerna ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Det finns idag 58 Sparbanker i Sverige som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har ca. 190 kontor och ca. 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia av samarbete. Swedbank är den ledande banken på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Swedbankkoncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Åren när man är mellan 18 och 34 är en händelserik period för de flesta. Man flyttar hemifrån, en del flyttar till annan ort för att studera eller börja jobba, många flyttar ihop med någon och bildar familj. Tyvärr finns det många hinder på vägen till en egen bostad, inte minst för unga.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.