Myrdalpriset 2011 går till Iida Häkkinen Skans och Tuomas Kosonen

Myrdalpriset 2011 har tilldelats Iida Häkkinen Skans och Tuomas Kosonen för artikeln ”Sänkt moms på frisörverksamhet och restauranger i Finland: Blev det verkligen lägre priser och högre sysselsättning?” som publicerades i Ekonomisk Debatt nr 5, 2011.

Juryns motivering:

Utvärderingar av effekterna av en skattereform kräver att man kan bedöma hur utvecklingen skulle ha sett ut i frånvaro av reformen. Artikelförfattarna visar på ett klargörande sätt hur man genom att använda så kallad kvasiexperimentell metodik kan trovärdigt utvärdera effekterna av de finska momssänkningarna på frisörverksamhet och restauranger. Metoden innebär att pris- och efterfrågeutvecklingen i den verksamhet som berörs av sänkt moms (behandlingsgruppen) jämförs med utvecklingen i likartade verksamheter som inte påverkas av momssänkningen (kontrollgruppen). Skillnader i pris- och efterfrågeutveckling mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp tolkas som effekten av momssänkningen. Resultaten visar den lägre skatten på frisörverksamhet ledde till prissänkningar som motsvarade cirka hälften av momssänkningen men man finner inga effekter på sysselsättningen. Sänkningen av momsen på restaurangverksamhet medförde att priserna sänktes med ungefär en tredjedel av momssänkningen. De finska erfarenheterna har relevans för hur man bedömer effekterna av den nyligen genomförda sänkningen av den svenska restaurangmomsen. Häkkinen Skans och Kosonen bidrar med sin artikel till ökad förståelse för behovet av kvalificerade utvärderingar av ekonomisk-politiska åtgärder.

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i
Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn och chefekonom Cecilia Hermansson.

 

För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, Swedbank, tfn 08-5859 7720 eller cecilia.hermansson@swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar