Myrdalpriset 2015 till Paul Klein och Conny Olovsson

Myrdalpriset 2015 har tilldelats Paul Klein, Stockholms universitet, och Conny Olovsson, Sveriges riksbank, för artikeln ”Bör varor och tjänster beskattas lika?” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 3, 2015.

Juryns motivering:
Ett väl utformat skattesystem är en förutsättning för en stark arbetsmarknad och god tillväxt. Hur beskattningen av varor och tjänster bäst bör utformas har varit föremål för livlig ekonomisk-politisk debatt och även studerats i den nationalekonomiska litteraturen om optimal beskattning. Bör samma skattesatser gälla för alla typer av varor och tjänster eller bör vissa varor eller tjänster beskattas lindrigare än andra? Paul Klein och Conny Olovsson visar i sin artikel att det sannolikt finns betydande välfärdsvinster förenade med att skattemässigt gynna tjänster i förhållande till varor. Argumenten för en sådan differentiering är särskilt starka när det gäller hushållsnära tjänster som är goda substitut till tjänster som produceras i hemmet. Artikeln är pedagogisk och välskriven och presenterar nya forskningsresultat med stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.

Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, reporter Viktor Munkhammar, professor Hans Wijkander och Swedbanks chefekonom Anna Breman, som också är juryns ordförande.

För ytterligare information: Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tfn 0703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.  Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 275 kontor i Sverige och 144 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder i Sverige. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 december 2015 uppgick balansomslutningen till 2 149 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar