Myrdalpriset 2020 till Helena Holmlund

Report this content

Myrdalpriset 2020 tilldelas Helena Holmlund, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för artikeln ”Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 3, 2020.

Myrdalpriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Anna Dreber Almenberg, professor John Hassler, reporter Viktor Munkhammar, och Swedbanks chefekonom Mattias Persson, som också är juryns ordförande.

Juryns motivering:

Den svenska skolan har stått högt på agendan i den politiska debatten under lång tid och reformerna har varit många över årens lopp. Det är en fråga som berör och som ständigt är aktuell. Skolan är också central för många viktiga utmaningar i svensk ekonomi, till exempel integrationen och den långsiktiga konkurrenskraften.

Helena Holmlund presenterar i sin artikel ett urval av de viktigaste forskningsfrågorna inom utbildningsekonomi. Hon inleder artikeln med att sätta ett teoretiskt ramverk och fokuserar därefter på forskning där man lyckats fastställa tydliga orsakssamband. Forskningsöversikten omfattar frågor om förskola, klasstorlek, kamrateffekter, nivågrupperingar, lärarkompetens, samt skolkonkurrens och skolval.  

Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur. Resultaten som hon lyfter fram är ibland lite oväntade, exempelvis att mindre klasser kanske inte alltid är att föredra. Denna artikel bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt, och visar att nationalekonomin är rik på verktyg för att analysera utbildningsfrågor.

Artikeln finns att läsa här: https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2020/04/48-3-hh.pdf
 

För ytterligare information:
Mattias Persson, chefekonom, Swedbank, tfn +46 73 094 29 56, mattias.a.persson@swedbank.se

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Dokument & länkar