Nytt steg på vägen mot en gemensam KYC-infrastruktur

I maj meddelade de nordiska bankerna DNB Bank ASA, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att de gemensamt undersöker möjligheten att etablera en nordisk struktur för KYC ("känn din kund")-processen. Nu har även Swedbank AB (publ) anslutit sig till initiativet.

– Projektet fortskrider enligt plan och vi tar ytterligare steg mot vår ambition om en gemensam, nordisk KYC-infrastruktur. Swedbanks deltagande gör initiativet ännu starkare och fullbordar bankgruppen, säger Fredrik Millde, interim projektledare för initiativet.

Bakgrunden till initiativet är att bankernas hantering av kunddata är en viktig del i arbetet mot finansiell brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering. I dagsläget finns inga standardiserade kundkännedomsprocesser, vilket lett till tidskrävande och omständiga processer för kunderna och längre transaktionstider, mer administration och ökade risker för bankerna.

– Detta i kombination med ökade myndighetskrav på banker kring kundkännedom gör att tiden verkligen är mogen för en bankgemensam infrastruktur. Det kommer att förenkla processen för kunderna och bidra till en sundare finanssektor, säger Fredrik Millde.

Bankerna har för avsikt att etablera ett gemensamt bolag, Nordic KYC Utility. Inledningsvis är målgruppen stora och medelstora företag i Norden. Upprättandet av det gemensamma bolaget är villkorat av godkännande i enighet med Europeiska Kommissionens konkurrenslagstiftning

För ytterligare information:
Fredrik Millde, interim projektledare, KYC Utility, +46 73 351 59 47
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med ökade myndighetskrav på banker kring kundkännedom gör att tiden verkligen är mogen för en bankgemensam infrastruktur.
Fredrik Millde, interim projektledare, KYC Utility