PMI – tjänster sjönk till 53,5 i mars: dämpning i tjänstesektorn när orderingången bromsar in

  • Inköpschefsindex för tjänster (PMI–tjänster) sjönk till 53,5 i mars från 56,8 i februari. Index befinner sig alltjämt i tillväxtzonen även om avslutningen av det första kvartalet indikerar en viss nedväxling för den privata tjänstesektorn.

  • Delindex för orderingången gav det största negativa bidraget, minus 3,6 indexenheter, till PMI-tjänster. Även index för affärsvolymen sjönk och drog ner totalindex med 1,1 indexenheter. Delindex för leveranstider och sysselsättning motverkade nedgången med positiva bidrag motsvarande 0,8 respektive 0,5 indexenheter.

  • Index för tjänsteföretagens affärsplaner steg till 64,7 i mars från 62,9 föregående månad. Tjänsteföretagens affärsplaner har varit optimistiska sedan sommaren 2013 och uppgången under mars antyder en fortsatt positiv syn kring konjunkturen det närmaste halvåret trots nedgången för totalindex i mars.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser var i det närmaste oförändrad i mars, 51,6 jämfört med 51,8 i februari. Svag internationell konjunktur och stigande produktivitet är faktorer som bidrar till ett dämpat pristryck.


    För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, 070-676 1639; Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys,08-700 98 04


    Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: Tisdagen den 6 maj 2014

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera