PMI – tjänster steg till 58,2 i maj: Orderingången lägger i en högre växel

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 54,0 till 58,2 i maj. Samtliga delindex noterades i tillväxtzonen och endast sysselsättningen med ett indextal på 54,3 var under 55-nivån. Störst positivt bidrag gav delindex för orderingång (1,7 indexenheter) medan leverantörernas leveranstider bidrog minst (0,4 indexenheter) till månadens uppgång.

  • Delindex för orderingång steg från 54,9 till 57,9 i maj. Samtidigt växte orderstockarna i avtagande takt och dess index för maj var 51,2, en nedgång från 54,5 i april. Att såväl nya order som orderstockarna stigit i knappt två år talar för att efterfrågan inom tjänstesektorn är god.

  • Delindex för affärsvolym steg med 4,9 indexenheter till 60,5 i maj, vilket är den näst högsta nivån för i år. I linje med stigande affärsvolym och orderläge fortsatte produktionsplanerna vara optimistiska. Index för planerad affärsvolym var 64,6 i maj vilket är en uppgång från 62,4 föregående månad.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser är för tionde månaden i rad kvar i tillväxtzonen med en notering på 57,7 i maj. I genomsnitt har priserna stigit fortare under de tre senaste månaderna jämfört med den närmast föregående tremånadersperioden.

Prenumerera

Dokument & länkar