PMI föll till 52,0 i juni: svag avslutning av andra kvartalet

• PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Nedgången i juni var bred där fyra av fem delindex bidrog negativt till PMI-total. Den största nedgången svarade delindex för orderingången för följt av leverantörernas leveranstider, lager och sysselsättning. Undantaget var delindexet för produktionen som steg för andra månaden i rad.

• Industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism även om indexet sjönk till 60,2 i juni från 62,6 i maj. En övervikt av företag räknar med att öka produktionen närmaste halvåret. Det förefaller som om den geopolitiska oron och svagare globala konjunktursignaler hittills inte satt några större avtryck i företagens planer, säger Jörgen Kennemar.

• Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser föll i juni till 47,9 från 50,6 i maj och nådde den lägsta nivån sedan mars 2016. Utfallet tyder på att pristrycket från leverantörsledet avtog ytterligare och jämfört med juni förra året har indexet fallit med 23,8 indexenheter trots kronförsvagningen.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 augusti 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn  +46 (0)70  643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn +46 (0)73 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank