PMI kvar på 52,0 i juli: stabilisering men på en låg nivå

Report this content

• PMI-total noterades till 52,0 i juli, vilket är en oförändrad nivå jämfört med i juni. Indexet har stabiliserats under de senaste månaderna men är alltjämt på de lägsta nivåerna på sex år, vilket tyder på en fortsatt dämpad svensk industrikonjunktur, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Att aktivitetsnivån i industrin är dämpad avspeglas inte minst i företagens leveranstider och i orderstockarna som bägge noteras under 50-strecket. Något som  reser frågor om styrkan i industrikonjunkturen framöver säger Jörgen Kennemar.

• Lager svarade för det största positiva bidraget till PMI-total i juli följt av leverantörernas leveranstider, sysselsättning och orderingång men drogs ned av fallet i delindex för produktion. Industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism då indexet steg i juli till 61,1 trots en osäker omvärldskonjunktur.

• Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i juli men hamnade under 50-strecket för andra månaden i rad (48,7). Indexet visar på ett fortsatt lågt pristryck från leverantörsledet sannolikt i spåren av den svagare industrikonjunkturen. Sedan juli förra året har indexet fallit med närmare 25 indexenheter.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 september 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Indexet har stabiliserats under de senaste månaderna men är alltjämt på de lägsta nivåerna på sex år, vilket tyder på en fortsatt dämpad svensk industrikonjunktur.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank