PMI ökade till 52,4 i augusti: tillväxt men lägre än normalt

Report this content

• PMI-total steg till 52,4 i augusti från 51,9 i juli. Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Augusti var nionde månaden i rad som PMI-total blev lägre än det historiska genomsnitt (1994-2019). Företagens leveranstider och orderstockar hamnade återigen under 50-strecket, vilket reser frågor om styrkan i industrikonjunkturen framöver, säger Jörgen Kennemar.

• Delindex för sysselsättning ökade för andra månaden i rad och svarade för det enskilt största bidraget till uppgången i PMI-total i augusti. Övriga delindexar i PMI uppvisade små eller oförändrade nivåer. Positivt är att industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism då indexet noterades till 61,1 i augusti trots en osäker omvärldskonjunktur.

• Bilden av ett dämpat pristryck från producentledet kvarstår även om indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i augusti till 50,7 från 48,7 i juli.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 oktober 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se


Taggar:

Prenumerera

Citat

Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank