PMI ökade till 52,4 i augusti: tillväxt men lägre än normalt

• PMI-total steg till 52,4 i augusti från 51,9 i juli. Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Augusti var nionde månaden i rad som PMI-total blev lägre än det historiska genomsnitt (1994-2019). Företagens leveranstider och orderstockar hamnade återigen under 50-strecket, vilket reser frågor om styrkan i industrikonjunkturen framöver, säger Jörgen Kennemar.

• Delindex för sysselsättning ökade för andra månaden i rad och svarade för det enskilt största bidraget till uppgången i PMI-total i augusti. Övriga delindexar i PMI uppvisade små eller oförändrade nivåer. Positivt är att industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism då indexet noterades till 61,1 i augusti trots en osäker omvärldskonjunktur.

• Bilden av ett dämpat pristryck från producentledet kvarstår även om indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i augusti till 50,7 från 48,7 i juli.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 oktober 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se


Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank