PMI ökade till 55,2 i maj – ljusglimtar i industrikonjunkturen

Report this content
  • PMI-total steg något i maj efter att ha sjunkit tre månader i rad och noterades till 55,2 jämfört med 54,9 i april. Indexet visar att svensk industri fortsätter att växa om än i en lägre takt, men det är för tidigt att blåsa faran över för en fortsatt nedgång på grund av den osäkra omvärldskonjunkturen samtidigt som penningpolitiken stramas åt, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan leveranstiderna sjönk till den lägsta nivån på arton månader. Index för inköpslager steg till en ny rekordnivå i maj och antyder fortsatt utbredd lageruppbyggnad.
  • Index för produktionsplanerna återhämtade en del av tidigare fall och steg till 65,9 i maj. Det är en överraskande stark siffra med tanke på det osäkra konjunkturläget och visar att en övervikt av företag planerar att öka produktionen de närmaste sex månaderna, säger Jörgen Kennemar.
  • Pristrycket från leverantörsledet har dämpats något om än från en hög nivå. I maj sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 83,2 från 89,3 i april, vilket är fortsatt högt och visar att stigande insatsvarupriser är utbrett i industrin.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 11–29 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 juli 2022

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, pressansvarig Swedbank, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se