PMI ökade till 69,1 i april – rekordfart i industrin

Report this content
  • PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Samtliga delindex i PMI-total steg i april där orderingång och leveranstider nådde nya rekordnivåer. Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till den månatliga ökningen i PMI-total följt av produktion, leveranstider och sysselsättning.
  • Index för planerad produktion noterades till 75,3 i april och visar på en tilltagande optimism i industrin att öka produktionen det närmaste halvåret. Störningar i den globala handeln och brist på insatsvaror förefaller ännu inte ha påverkat industriföretagens produktionsplaner även om faran inte är över.
  • Prisindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 89,7 i april från 85,2 i mars, vilket är den högsta nivån på 26 år. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och leveransstörningar har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentpriserna, påpekar Jörgen Kennemar.
 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 12–26 april

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 juni 2021

 

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, Swedbank Press Office, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se
 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 158 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                   

Prenumerera

Citat

PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank