PMI sjönk till 48,4 i juni

– den svaga omvärldskonjunkturen gör att svensk tillverkningsindustri lägger i en lägre växel

 • PMI-totalt föll med 0,6 indexenheter i juni och nådde ned till 48,4 – den lägsta noteringen sedan november ifjol. Omvärldskonjunkturen försvagar den svenska industrins aktivitet.
   
 • Det största negativa bidraget till nedgången stod tappet i orderingången för. Även produktion och leverantörernas leveranstider bidrog negativt, medan lager och sysselsättning gav positiva bidrag till PMI-totalt.

 • Företagens produktionsplaner har skruvats ned. Det mer dämpade orderläget minskar optimismen om en ökande aktivitet det kommande halvåret. Företagens personalbehov minskar också och istället kan vissa neddragningar förväntas.

 • Leverantörernas rå- och insatsvarupriser fortsätter att sjunka. Det globala råvaruprisfallet och den starkare kronan bidrar till utvecklingen. Även Riksbanken kan notera att det underliggande pristrycket i industrin är dämpat.


  Nästa publicering: Onsdagen den 1 augusti 2012

  För ytterligare information: Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
  tfn 08-5859 7720, cecilia.hermansson@swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera