PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet

• PMI-total föll till 50,9 i april jämfört med 52,5 i mars. Det var en bred nedgång där tre av fem delindex bidrog till nedgången, vilket visar på en ytterligare nedväxling i industrikonjunkturen även om enskilda månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• För andra månaden i rad sjönk delindex för orderingången, som även börjar sätta avtryck i företagens sysselsättning. Delindexet för sysselsättningen föll i april till under 50-strecket för första gången sedan mars förra året och gav ett negativt bidrag till PMI-total tillsammans med orderingången och företagens insatsvarulager.

• Företagens produktionsplaner drogs ned i april, men med ett index på 61,7 är det fortfarande en övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

• Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser var oförändrat i april (50,8) jämfört med i mars. Sedan april förra året har indexet fallit med hela 19,5 indexenheter. Bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet kvarstår trots en svagare krona, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

 Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 juni 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Public Affairs Swedbank, tfn 070 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser var oförändrat i april (50,8) jämfört med i mars. Sedan april förra året har indexet fallit med hela 19,5 indexenheter. Bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet kvarstår trots en svagare krona.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank