PMI steg till 47,3 i juni – rekyl efter vårens svaga utveckling

  • PMI-total ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj. Det innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats. Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Uppgången i PMI-total drevs i juni av delindex för orderingång och produktion, om än från historiskt låga nivåer. Delindex för leveranstider drog däremot ned PMI-total för andra månaden i rad och indexet har sedan toppen i april fallit med 16,3 indexenheter. Minskade utbudsproblem för svensk tillverkningsindustri i samband med att flera länder har öppnat tidigare stängda gränser förefaller ha minskat leverantörernas leveranstider, säger Jörgen Kennemar.
  • Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mer optimistiska i juni och indexet ökade till 49,9 från 39,5 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 26 indexenheter, vilket är en positiv konjunktursignal.
  • Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt även om indexet steg i juni jämfört med maj till 42,2.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för juni gjordes mellan 8–25 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 augusti 2020

 

Kontakt:

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank