PMI steg till 51,0 i juli – tillbaka i tillväxtzonen

  • PMI-total ökade med 3,4 indexenheter i juli till 51,0 från uppreviderade 47,6 i juni. Tillverkningsindustrin är därmed tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år. Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Samtliga delindex i PMI-total bidrog till uppgången i juli. Delindex för orderingång och produktion, svarade för de största månatliga ökningarna och bidrog med sammantaget 2,3 indexenheter till PMI-total. Sysselsättningen i industrin fortsätter att minska men att indexet stiger och bidrog med 0,8 indexenheter i juli PMI antyder om en avtagande sysselsättningsminskning. Leveranstiderna steg likaledes och bidrog med 0,2 indexenheter
  • Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret var oförändrade i juli jämfört med juni och indexet noterades till 49,8. Det innebär att andelen företag som planerar att öka produktionen stannade upp efter uppgången i maj och juni. Om det är temporärt eller om företagen blivit mer försiktiga i sina produktionsplaner återstår att se de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar.
  • Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt. Även om prisindexet för rå- och insatsvaror steg till 43,3 i juli är det en övervikt av företag som uppger sjunkande priser.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för juli gjordes mellan 26 juni–24 juli.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 september 2020

Kontakt:

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank