PMI steg till 51,9 i maj – något ljusare industrikonjunkturinför andra halvåret

 • PMI-totalt steg med 2,3 indexenheter till 51,9 i maj från 49,6 i april. Uppgången var bred och fyra av fem delindex gav ett positivt bidrag till PMI-totalt under månaden.Efter en månad strax under 50-strecket ligger nu PMI åter i tillväxtzonen.

 • Orderingången stod för det största positiva bidraget till PMI-totalt, och förklarar drygt halva uppgången. Återhämtningen i orderingången förklaras främst av en förbättrad ordersituation från hemmamarknaden där index steg till 51,3 i maj från 46,7 i april. Orderingången från exportmarknaden dämpades något men ligger fortsatt över 50-strecket, 50,8, jämfört med 51,8 i april. Delindex för orderstock noteras till 48,2 i maj jämfört med 49,3 i april.

 • Index för produktionsplanerna steg till 59,1 i maj jämfört med 55,9 i april. Index indikerar därmed en växande produktion de kommande sex månaderna och
  uppgången indikerar en något bättre underliggande styrka inför sommaren och andra halvåret. Delindex för produktion steg till 55,2 i maj från 52,8 i april. Sysselsättningsindex steg med närmare 4 indexenheter till 46,3 men ligger alltjämt kvar under 50-strecket, vilket antyder att företagen är fortsatt försiktiga med nyanställningar.

 • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg med drygt 4 indexenheter och index hamnade på 41,6 i maj. Den bestående låga indexnivån bekräftar ett ihållande svagt pristryck i rå- och insatsvaruledet.


  För ytterligare information:
  Åke Gustafsson, Swedbank, tfn 08-700 9145, ake.gustafsson@swedbank.se 

  Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 juli 2013

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera