PMI steg till 51,9 i maj – något ljusare industrikonjunkturinför andra halvåret

 • PMI-totalt steg med 2,3 indexenheter till 51,9 i maj från 49,6 i april. Uppgången var bred och fyra av fem delindex gav ett positivt bidrag till PMI-totalt under månaden.Efter en månad strax under 50-strecket ligger nu PMI åter i tillväxtzonen.

 • Orderingången stod för det största positiva bidraget till PMI-totalt, och förklarar drygt halva uppgången. Återhämtningen i orderingången förklaras främst av en förbättrad ordersituation från hemmamarknaden där index steg till 51,3 i maj från 46,7 i april. Orderingången från exportmarknaden dämpades något men ligger fortsatt över 50-strecket, 50,8, jämfört med 51,8 i april. Delindex för orderstock noteras till 48,2 i maj jämfört med 49,3 i april.

 • Index för produktionsplanerna steg till 59,1 i maj jämfört med 55,9 i april. Index indikerar därmed en växande produktion de kommande sex månaderna och
  uppgången indikerar en något bättre underliggande styrka inför sommaren och andra halvåret. Delindex för produktion steg till 55,2 i maj från 52,8 i april. Sysselsättningsindex steg med närmare 4 indexenheter till 46,3 men ligger alltjämt kvar under 50-strecket, vilket antyder att företagen är fortsatt försiktiga med nyanställningar.

 • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg med drygt 4 indexenheter och index hamnade på 41,6 i maj. Den bestående låga indexnivån bekräftar ett ihållande svagt pristryck i rå- och insatsvaruledet.


  För ytterligare information:
  Åke Gustafsson, Swedbank, tfn 08-700 9145, ake.gustafsson@swedbank.se 

  Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 juli 2013

Prenumerera