PMI steg till 53,1 i maj: Stabilisering i industrikonjunkturen

• PMI-total steg till 53,1 i maj jämfört med 50,9 i april, vilket är den högsta nivån sedan november förra året. Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en svag krona trots en osäker omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för orderingång svarade för det största bidraget till uppgången i PMI följt av inköp av lager och sysselsättning. Att delindexet för leverantörernas leveranstider balanserar kring 50-strecket för fjärde månaden i rad reser dock frågetecken om styrkan i industrikonjunkturen, påpekar Jörgen Kennemar.

• Företagens produktionsplaner drogs upp i maj, och med ett index på 63,1 är det en fortsatt övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

• Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i maj till 51,5 från 51,0 i april. Även om indexet har stabiliserats under de senaste månaderna kvarstår bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet. Jämfört med maj förra året har indexet fallit med drygt 20 indexenheter.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30
Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 juli 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 518 70 11, ansj@silf.se 

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en svag krona trots en osäker omvärldskonjunktur.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank