PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv

• PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget till PMI från orderingången på drygt två indexenheter var det största, följt av bidraget från delindex för produktion. Ett tre månaders glidande medelvärde steg med 2,9 indexenheter från oktober.

• Delindexet för produktionen steg till 64,9 i november (61,7 i oktober) och lämnade ett bidrag om 0,8 indexenheter till PMI-total. Även delindex för orderingång registrerades till 64,9 i november men dess uppgång på knappt 7,5 indexenheter gav större avtryck på inköpschefsindex vilket även kan härledas till en större vikt för orderingången.

• Delindex för sysselsättning steg från 58,9 till 62,5 i november. Det bidrog med 0,7 indexenheter till PMI-total. Dessutom ökade delindex för leverantörernas leveranstider, som med sin notering på 69,3 låg på den högsta nivån sedan 2010. Index för produktionsplanerna steg med 0,3 indexenheter jämfört med föregående månad och novemberutfallet blev därmed 67,9.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades till 68,7 i november vilket är den högsta nivån sedan i mars.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 2 januari 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv