PMI steg till 63,3 i september 2010

– högre produktion och orderingång stärker industrikonjunkturen

* PMI steg till 63,3 i september, jämfört med 60,6 i augusti. Expansionskraften i industrisektorn förstärktes därmed efter dämpningen i augusti. * De största positiva bidragen till uppgången står produktionen och orderingången för. Sysselsättningsökningen dämpades något, men företagens anställningsplaner är fortsatt uppåtriktade. Det tyder på att efterfrågan på arbetskraft inom industrin håller i sig efter de senaste årens kraftiga nedgång. * Indexet för planerad produktion föll tillbaka, men befinner sig fortfarande i en expansionsfas. * Index för rå- och insatsvarupriser vände uppåt och allt fler företag redovisar stigande priser. Omvärldskonjunkturen fortsätter sin återhämtning med stigande priser på insatsvaror som följd. Kronförstärkningen har dock inte i tillräcklig grad motverkat att allt fler svenska industriföretag ser priserna på sina insatsvaror stiga. Nästa publicering: Måndagen den 1 november 2010

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar