PMI–tjänster föll till 49,8 i september: svagt avslut på tredje kvartalet

Report this content

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska genomsnittet för PMI-tjänster. Detta antyder om svagare tjänstekonjunktur än normalt, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Nedgången i PMI-tjänster var bred. Samtliga delindex sjönk mellan augusti och september där affärsvolym och orderingång svarade för det största bidraget till den månatliga nedgången i PMI-tjänster, med sammantaget 3,8 indexenheter.

• Tjänsteföretagens affärsplaner får betraktas som fortsatt expansiva med ett indextal på 60,3 i september. Men det finns risk för att tjänsteföretagens planer är för optimistiska på grund av det svagare orderläget, påpekar Jörgen Kennemar.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index drogs ned till 48,8 i september från 53,5 i augusti. Även om totalindexet stannade kvar i tillväxtzonen under årets tredje kvartal på 51,5 var det sjunde kvartalet i rad som indexet backade och visar på fortsatt avtagande konjunktur i svenskt näringsliv.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 5 november 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska genomsnittet för PMI-tjänster. Detta antyder om svagare tjänstekonjunktur än normalt.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank