PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.

• Delindex för leverantörernas leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster i april följt av nya order och affärsvolym medan indexet för sysselsättning gav ett positivt bidrag. Företagens affärsplaner var en av få index som steg i april (66,1) efter att ha minskat fyra månader rad.

• Konjunkturavmattningen i tjänstesektorn har även satt avtryck i priserna. Indexet för insatsvarupriserna sjönk för femte månaden i rad till 55,1 i april från 59,3 i mars och antyder om ett avtagande pristryck trots den svagare kronan.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll för andra månaden i rad till 53,2 i april från 54,4 i mars och innebär en svagare aktivitet i näringslivet men med antydan till en stabilisering, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.
Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 juni 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Public Affairs, Swedbank, tfn 070 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank