PMI–tjänster ökade i september till 69,6: tillväxten tar ny fart

Report this content
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i september till 69,6, vilket är den näst högsta nivån i indexets historia. Expansionen i tjänstesektorn fortsätter med hög fart, vilket också har bidragit till ett ökat nyanställningsbehov även om stigande insatsvarupriser och längre leveranstider på sikt kan bli hämmande på tillväxten, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.
  • Samtliga delindex steg i september. Orderingång och leveranstider svarade för de största bidragen till uppgången i PMI-tjänster med vardera 1,9 indexenheter följt av affärsvolym (0,5 indexenheter) och sysselsättning (0,2 indexenheter).
  • Insatsvarupriserna i tjänstesektorn har stigit brant under tredje kvartalet. I september steg index för leverantörernas insatsvarupriser till en ny rekordnivå (88,7). De högre insatsvarupriserna sker samtidigt som delindex för leveranstider fortsätter att stiga och nådde i september rekordhöga 88,4, vilket kan vara tecken på att det finns kapacitetsbrister även inom tjänstesektorn.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 68,2 i september från 63,7 i augusti drivet av tjänstesektorn. Det är den näst höga nivån i indexets historia, vilket visar på en stark konjunkturuppgång i näringslivet och som kan få ytterligare fart nu när coronarestriktionerna har tagits bort, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–28 september.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 november 2021

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, Swedbank Press Office, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 81 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                   

Prenumerera

Citat

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i september till 69,6, vilket är den näst högsta nivån i indexets historia.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex