PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: ny årshögsta nivå

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i november med 5,8 indexenheter till 62,2 efter att ha sjunkit fyra månader i rad. Det dock för tidigt att avgöra om konjunkturen i tjänsteföretagen är på väg att stärkas. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen är på väg.

• Orderingång och affärsvolym svarade för de största bidragen till uppgången i PMI-tjänster med 3,7 respektive 2,2 indexenheter. Bägge indexen uppvisade årshögsta nivåer där orderingången sticker ut och noterade den högsta nivån sedan november 2010. Sysselsättningen var det enda delindex som sjönk i november.

• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner är fortsatt expansiva och antyder om en utbredd konjunkturoptimism. I november steg indexet till 69,4 från 67,4 i oktober och är fjärde högsta noteringen under 2018.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser steg för andra månaden i rad till 62,3 i november från 62,1 i oktober.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 4 januari 2019

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna
Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se