PMI–tjänster sjönk till 47,4 i juni

– färre anställningar i tjänsteföretagen när konjunkturen försvagas

  • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) föll till 47,4 i juni jämfört med 47,7 i maj. Det är den lägsta nivån sedan sommaren 2009 och innebär att konjunkturen i tjänsteföretagen har försvagats ytterligare.

  • Sysselsättningen svarade för det största negativa bidraget till att PMI-tjänster minskade följt av företagens leveranstider. Även om indexen för tjänsteföretagens affärsvolym och orderingång steg i juni befinner de sig alltjämt utanför tillväxtzonen.

  • Tjänsteföretagens planerade affärsvolym för de kommande sex månaderna har reviderats ned i spåren av en svagare omvärldskonjunktur och krympande orderstockar. Det innebär sannolikt också att utrymmet för nyanställningar är begränsade. 

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 50,9 i juni jämfört med 51,0 i maj. En svag efterfrågan och en osäker omvärldskonjunktur bidrar till att färre företag rapporterar om stigande insatsvarupriser, vilket torde också dämpa det inhemska pristrycket i svensk ekonomi.    Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: Fredagen den 3 augusti 2012

    För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 7730, jorgen.kennemar@swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv