PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i juni till 49,9 från nedreviderade 52,8 i maj och nådde den lägsta nivån på sex år. Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för orderingång bidrog till den största nedgången i PMI-tjänster och hamnade under 50-strecket för första gången på tre år tillsammans med leverantörernas leveranstider. Även delindex för affärsvolym sjönk i juni men är kvar i tillväxtzonen tillsammans med sysselsättningen som var det enda delindex som steg i juni.
 
• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 55,5 i juni från 57,4 i maj. Samtidigt sjönk företagens affärsplaner för andra månaden i rad men är kvar på expansiva nivåer (63,4).

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll till 50,5 i juni från nedreviderade 52,9 i maj, drivet av tjänstesektorn. Det innebär att tillväxten i näringslivet tappade ytterligare fart under andra kvartalet och få ses som en nedåtrisk inför det kommande BNP-utfallet som publiceras i slutet av juli, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: måndagen den 5 augusti 2019.

För mer information, kontakta:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank