PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) minskade i maj med 0,6 indexenheter till 53,3 och noterade den lägsta nivån sedan 2016. Det är tredje månaden i rad som PMI-tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Nya order stod för den största nedgången i PMI-tjänster under maj månad följt av sysselsättning medan delindex för affärsvolym steg. Företagens affärsplaner får betraktas som fortsatt positiva i maj när indexet noteras på 66,0 mot bakgrund av den avtagande orderingången och osäkra omvärldskonjunkturen, anser Jörgen Kennemar.

• Index för leverantörernas leveranspriser steg i maj till 57,8 efter att ha sjunkit tre månader i rad. Även om pristrycket från producentledet har dämpats jämfört med ifjol är det alltjämt en större andel tjänsteföretag som uppger stigande priser än i industrin där motsvarande index noterades till 51,5 i maj.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i maj till 53,3 från 53,0 i april, drivet av industrin. Det är andra månaden i rad som indexet stiger men med en indexnivå som speglar en lägre aktivitet i näringslivet jämfört med förra året. Sedan maj förra året har PMI-Composite sjunkit med 4,1 indexenheter.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 juli 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Det är tredje månaden i rad som PMI-tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank