PMI–tjänster sjönk till 56,6 i december: nedväxling i konjunkturen

Report this content
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 56,6 i december från nedreviderade 58,3 i november. Indexet backade för första gången sedan september, men är för fjärde månaden i rad högre än det historiska snittet (55,4). Även om aktiviteten avtog i december är det en fortsatt robust tjänstekonjunktur som framträder sannolikt stöttad av tjänsteföretag med nära koppling till industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Samtliga delindex sjönk i december. Delindex för affärsvolym svarade för det största negativa bidraget till PM-tjänster följt av leveranstider och orderingång. Sysselsättningen är kvar utanför tillväxtzonen och antyder om ett fortsatt dämpat nyanställningsbehov i tjänstesektorn.
  • Trenden med stigande affärsplaner fortsätter. I december steg indexet till 65,8, vilket är en högre nivå än före coronapandemin.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade marginellt i december och noterades till 58,9 jämfört med 58,8 i november. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och drivs alltmer av industrin medan tjänstesektorn har tappat fart under det senaste kvartalet, vilket tyder på en ökad tudelning i näringslivet, säger Jörgen Kennemar.
 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–21 december.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 februari 2021

 

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, Swedbank Press Office, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                   

Prenumerera

Citat

Indexet backade för första gången sedan september, men är för fjärde månaden i rad högre än det historiska snittet (55,4).
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank