PMI–tjänster steg till 40,9 i maj - fallet i konjunkturen avtog något

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) vände svagt uppåt i maj till 40,9 från 39,0 i april efter den kraftiga nedgången under mars och april. Sannolikt har vi nu sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det inga entydiga tecken på en snar återhämtning i tjänstekonjunkturen vilket inte minst tjänsteföretagens affärsplaner ger en antydan om, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång svarade för den största månatliga uppgången i maj, även om det är från rekordlåga nivåer. Orderingång bidrog med 2,1 indexenheter till PMI-tjänster, följt av sysselsättning med 0,8 indexenheter. Leverantörernas leveranstider sjönk i maj efter den starka uppgången i mars och april, vilket drog ned PMI-tjänster med 0,8 indexenheter tillsammans med delindexet för affärsvolym.  
  • Index för tjänsteföretagens affärsplaner noterades till 38,5 i maj. Indexet är därmed kvar på historiskt låga nivåer och innebär att en övervikt av tjänsteföretagen räknar med en minskad affärsvolym.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 40,5 i maj från 38,3 i april. Utsikterna för svenskt näringsliv för de närmaste månaderna ser dock fortsatt utmanande ut inte minst med hänsyn till de låga produktions och affärsplaner som tillverknings- och tjänsteföretagen har för det närmaste halvåret, säger Jörgen Kennemar.  

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 11-24 maj.
 

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: fredagen den 3 juli 2020

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Utsikterna för svenskt näringsliv de närmaste månaderna ser fortsatt utmanande ut inte minst med hänsyn till de låga produktions- och affärsplaner som tillverknings- och tjänsteföretagen har för det närmaste halvåret.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank