PMI–tjänster steg till 49,2 i juni: kraftig uppgång efter vårens fall

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,2 i juni från uppreviderade 41,6 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 9,5 indexenheter och innebär att fallet i tjänstekonjunkturen har stannat upp. Den snabba återhämtningen är delvis en rekyl efter den djupa nedgången i våras men får också stöd av de lättnader som gjorts gällande restriktionerna mot coronaviruset, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång svarade för det största månatliga bidraget till ökningen i PMI-tjänster (5,6 indexenheter) följt av produktion (4,4 indexenheter) medan indexet för sysselsättningen steg marginellt men signalerar fortsatt minskad sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk i juni och drog ned PMI-tjänster med 2,7 indexenheter, sannolikt till följd av minskade utbudshinder.
  • Tjänsteföretagens affärsplaner blev mer optimistiska i juni. Det är första gången på fyra månader som indexet är tillbaka i tillväxtzonen (53,8), vilket är en positiv konjunktursignal.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 48,7 i juni från uppreviderade 41,1 i maj. Även om uppgången för en enskild månad inte ska övertolkas har den nedåtgående trenden brutits och nästkommande månader kommer att bli ett test om återhämtningen i näringslivet fortsätter, säger Jörgen Kennemar.

Kontakt:

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera

Citat

Den nedåtgående trenden har brutits och nästkommande månader kommer att bli ett test om återhämtningen i näringslivet fortsätter.
örgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank