PMI–tjänster steg till 52,3 i juli: återhämtning efter svagt juniutfall

Report this content

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i juli till 52,3 jämfört med 49,8 i juni. Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för affärsvolym bidrog till den största uppgången i PMI-tjänster och nådde den högsta indexnivån sedan november förra året. Delindex för orderingång och leveranstider steg också i juli men är kvar under 50-strecket, vilket visar på en fortsatt dämpad tjänstekonjunktur. Sysselsättningen drog ned PMI-tjänster i juli men är kvar i tillväxtzonen. 

• Index för leverantörernas insatsvarupriser visar på ett avtagande pristryck i tjänstsektorn. I juli föll indexet till 52,6 i juli och nådde den lägsta nivån sedan mitten av 2016. Företagens affärsplaner för närmaste halvåret är dock kvar på expansiva nivåer (64,8) trots att orderingången backar.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 52,2 i juli från nedreviderade 50,4 i juni, drivet av tjänstesektorn. Det innebär att aktiviteten i näringslivet steg under inledningen av tredje kvartalet men från en låg nivå, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 september 2019.

För mer information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn steg i juli till 52,3 jämfört med 49,8 i juni. Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank