PMI–tjänster steg till 52,5 i januari: tillbaka till tillväxtzonen

Report this content

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed tillbaka till tillväxtzonen. PMI-tjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt, men den nedåtgående trenden har brutits och en svag återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna för bakslag är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i januari. Orderingången svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster med 1,8 indexenheter följt av sysselsättning (0,7 indexenheter) och leveranstider (0,6 indexenheter) medan bidraget från affärsvolym begränsades till 0,3 indexenheter.

• Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen har börjat öka igen. I januari nådde delindexet för sysselsättningen den högsta indexnivån sedan juni 2019. Tjänsteföretagens affärsplaner backade i januari för andra månaden i rad till 60,3.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 52,2 i januari jämfört med 48,7 i december. Det är första gången sedan augusti som PMI-Composite är i tillväxtzonen. Ännu är det för tidigt att bedöma om det är en konjunkturvändning i näringslivet. Ett tre månaders glidande medelvärde visar snarare på en stabilisering än att aktiviteten har stärkts i näringslivet, säger Jörgen Kennemar.

 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 mars 2020.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

 

 

Prenumerera

Citat

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed tillbaka till tillväxtzonen. PMI-tjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt, men den nedåtgående trenden har brutits och en svag återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna för bakslag är fortsatt stora.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank