PMI–tjänster steg till 54,1 i augusti: uppgång men från låg nivå

Report this content

• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för orderingång rekylerade upp i augusti efter svaga utfall i juni och juli och svarade för det största bidraget till ökningen i PMI-tjänster följt av delindex för sysselsättning. Delindex för affärsvolym stod däremot stilla medan kräftgången för leverantörernas leveranstider fortsatte för femte månaden i rad och antyder om ett fortsatt dämpat efterfrågetryck i tjänstesektorn.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 54,3 i augusti från 52,7 i juli. Tjänsteföretagens affärsplaner är fortsatt expansiva men har gradvis justerats nedåt i takt med en svagare omvärldkonjunktur och nådde 60,3 i augusti.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 53,6 i augusti från uppreviderade 52,4 i juli drivet av tjänstesektorn. Det är andra månaden i rad som aktiviteten i näringslivet steg under tredje kvartalet om än från en låg nivå. Även om det är en positiv konjunktursignal så är riskerna på nedsidan fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: torsdagen den 3 oktober 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank