PMI–tjänster steg till 54,8 i juli: återhämtning på bred front

Report this content
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i juli till 54,8 från uppreviderade 50,9 i juni. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och är nu på den högsta nivån sedan februari i år. Det är glädjande att aktiviteten i tjänstesektorn har förbättrats så snabbt även om tolkningen av juliutfallet normalt sett är mer osäkert delvis på grund av semestereffekter. För att vara mer säker på om det är en varaktig återhämtning behöver vi mer data, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Samtliga delindex gav ett positivt bidrag till PMI-tjänster i juli, där tre av fyra index noterades i tillväxtzonen. Undantaget är sysselsättningen som för sjätte månaden i rad hamnade utanför tillväxtzonen även om indexet fortsatte att stiga från bottennivån i april.
  • Tjänsteföretagens affärsplaner blev något mindre optimistiska i juli och indexet sjönk till 51,1, men fortsätter att vara i tillväxtzonen för andra månaden i rad.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 53,7 i juli från uppreviderade 50,0 i juni, vilket är den högsta nivån på fem månader. Det står allt mer klart att konjunkturen i näringslivet har ljusnat under de senaste månaderna men hittills har effekterna på sysselsättningen varit blygsam även om nedgången har bromsats upp, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 26 juni-24 juli.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: torsdagen den 3 september 2020

 

Kontakt:

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera

Citat

Det står allt mer klart att konjunkturen i näringslivet har ljusnat under de senaste månaderna men hittills har effekterna på sysselsättningen varit blygsam även om nedgången har bromsats upp.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank