PMI–tjänster steg till 62,7 i februari: robust tjänstekonjunktur

Report this content
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 62,7 i februari från uppreviderade 59,6 och befäster den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret i fjol och som har nära koppling till industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång svarade för det enskilt största bidraget till uppgången i PMI-tjänster (2,6 indexenheter) följt av leveranstider (1,0 indexenhet) medan affärsvolym och sysselsättning backade. Pristrycket i tjänstesektorn tilltog i februari och index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 jämfört med 56,2 i januari.
  • Tjänsteföretagens planer om en ökad affärsvolym för det närmaste halvåret ligger fast, trots osäkerheten kring coronapandemin. Index för tjänsteföretagens affärsplaner steg i februari till 71,6 och är andra månaden i rad som indexet noterades till över 70-nivån.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 62,4 i februari från 60,4 i januari. Indexnivåer över 60-nivån för andra månaden i rad antyder om att konjunkturen i näringslivet fortsätter att stärkas och visar samtidigt motståndskraft mot den ökade smittspridningen och myndigheternas hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar.
 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–24 februari.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 6 april 2021
 

 

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, Swedbank Press Office, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se