PMI–tjänster växlade upp till 65,6 i april: expansionen tilltar

Report this content
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 65,6 i april från uppreviderade 61,9 i mars. Bilden av en starkare tjänstekonjunktur har får ett allt större fäste under våren och som även lett till ett ökat nyanställningsbehov, vilket är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Samtliga delindex steg i april där affärsvolym och leveranstider svarade för de största ökningarna och bidrog med sammantaget 3,2 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster. Index för tjänsteföretagens affärsvolymplaner fortsätter att stiga och nådde en ny rekordnivå i april (74,6), vilket visar på en tilltagande optimism om tillväxtutsikterna för det närmaste halvåret.
  • Pristrycket i privata tjänstesektorn fortsätter att öka och indexet steg till 70,8 i april, vilket är en ny rekordnivå i indexets historia. Även indexet för leverantörernas leveranstider noterade nya rekordnivåer i april.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade i april till 66,6 från 62,7 i mars, drivet av tjänstesektorn. Fyra månader i rad där indexet är över 60-nivån har inte hänt sedan 2010 och stärker bilden av en starkare konjunktur i svenskt näringsliv, säger Jörgen Kennemar.
 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 12–26 april.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 juni 2021


Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, Swedbank Press Office, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se
 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                   

Prenumerera

Citat

Bilden av en starkare tjänstekonjunktur har får ett allt större fäste under våren och som även lett till ett ökat nyanställningsbehov, vilket är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank