Regeringen utser Swedbank Roburs vd Liza Jonson till ledamot i Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté vars syfte och uppgift är att stödja och stimulera Sveriges del av genomförandet av Agenda 2030, det vill säga arbetet med de 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs av FN 2015.

Agenda 2030-delegationen består av sammanlagt 12 ledamöter som representerar kommuner, samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, civilsamhälle och näringslivet. Arbetet med handlingsplanen för Sveriges del av Agenda 2030 inleddes 2016 och ett slutbetänkande ska lämnas från delegationen till regeringen i mars 2019.

-Vi som förvaltar och investerar stora mängder kapital har stor makt och med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen, och Swedbank har en lång historia av samhällsengagemang - jag är både glad och stolt över möjligheten att få bidra i det här viktiga sammanhanget, säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur.

Delegationen är utsedd av regeringen men agerar fristående gentemot regeringen och departementen. Delegationens slutbetänkande ska vara fakta- och erfarenhetsbaserat utifrån den breda kunskapsbas delegationen tillsammans har.

För ytterligare information:
Liza Jonson, vd, Swedbank Robur, tfn +46 70 889 22 89
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi som förvaltar och investerar stora mängder kapital har stor makt och med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen, och Swedbank har en lång historia av samhällsengagemang - jag är både glad och stolt över möjligheten att få bidra i det här viktiga sammanhanget.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur