Så blir hushållens inkomster 2021

Report this content

Högre löner och sänkta inkomstskatter gör att lönehushållen får mer i plånboken i januari 2021 jämfört med januari 2020. Pensionärerna får också sänkt inkomstskatt och många får från september ett pensionstillägg på max 600 kronor per månad. Under året som gått är det dock den arbetslöse som har fått störst tillskott i plånboken. Det visar en ny analys över hushållens inkomster 2021 som Swedbank har gjort.

Lönerna stiger med i genomsnitt 2,5 procent i år för Swedbanks typhushåll1. Med en inflation på drygt en procent under 2020 innebär det en reallöneökning. Pensionerna ökar med omkring 0,5 procent vilket innebär en real minskning av inkomsten, med hänsyn tagen till inflationen. Pensionstillägget på max 600 kronor per månad införs först den 1 september.2

- Pensionerna höjs inte lika mycket som lönerna i samhället. Men inkomstskatten på pensioner sänks generellt mer än på löner i år och från 1 september får många pensionärer dessutom ett tillskott i form av ett pensionstillägg på max 600 kronor per månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Sänkt inkomstskatt 2021

I år sänks inkomstskatten för de allra flesta. På förvärvsinkomst3 över 20 000 kronor per månad införs en skattereduktion på 125 kronor per månad. På lägre inkomst blir skattereduktionen lägre. Utöver det införs även en tillfällig skattereduktion för de med inkomster under 50 000 kronor per månad under 2021-2022.4 Inkomstskatten blir också lägre till följd av att grundavdrag och jobbskatteavdrag samt att skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs till följd av högre prisbasbelopp. För pensionärer höjs det förhöjda grundavdraget vilket innebär ytterligare skattesänkning.

Den totala kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt med 1 öre 2021, till 32,27 procent.5 Skatten består av två delar, den kommunala skattesatsen och skattesatsen för regioner. Det är den kommunala skattesatsen som ändras, den regionala är oförändrad 2021. Lägst kommunalskatt har Österåkers kommun, 29,08 procent, medan Dorotea har den högsta, 35,15 procent. Med en inkomst på 30 000 kronor per månad betalar en invånare i Österåker 6 500 kronor i skatt medan en invånare i Dorotea betalar 7 750 kronor i skatt per månad.

Arbetslösa har fått störst tillskott, men även lönehushållen får mer i plånboken

Jämför man januari 2021 med januari 2020 är det den arbetslöse som har fått det största tillskottet i plånboken. Under året som gått har ersättningen från arbetslöshetskassan höjts temporärt6 och en arbetslös med högsta ersättningen från a-kassan får omkring 4 200 kronor mer kvar i plånboken jämfört med i januari 2020. Den temporära höjningen är ett resultat av Coronas effekter på den ökade arbetslösheten.

- Det är en klen tröst för den som har mist jobbet, men den högre ersättningen innebär ändå över 4 000 kronor i plånboken varje månad för den som är arbetslös med maxersättning. Den som är arbetslös får också ta del av skattereduktionen på förvärvsinkomster 2021, säger Arturo Arques.

Lönehushållen får ta del av löneökningar och skattesänkningar. För enpersonshushållet innebär det 750 kronor mer i plånboken och tvåbarnsfamiljen får ett tillskott på drygt 950 kronor per månad efter skatt. Den som är ensamstående förälder får också löneökning och skattesänkning, vilket innebär över 600 kronor mer kvar i plånboken i januari.

- Från 1 juli höjs dessutom underhållsstödet och det kommer innebära ytterligare 200 kronor per månad till den ensamstående föräldern med underhållsstöd för två barn, åtta och tio år. Sedan 2015 har underhållsstödet då ökat med 800 kronor per månad för det typhushållet, säger Arturo Arques.

Sänkt skatt för pensionärer vid årsskiftet och pensionstillägg från september

Pensionärerna får också mer i plånboken i januari i år jämfört med januari 2020. Garantipensionären får dock inte något stort tillskott. En blygsam ökning av garantipensionen och en liten skattesänkning ger 120 kronor mer i plånboken per månad.

Pensionärer med inkomstpension och tjänstepension får ett större tillskott. Pensionerna höjs, skatten sänks dels genom skattereduktionen, dels genom det förhöjda grundavdraget för de över 65 år.

- Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner får knappt 500 kronor mer i plånboken efter årsskiftet jämfört med januari 2020. I september får pensionärsparet ytterligare tillskott på knappt 600 kronor efter skatt i och med att pensionstillägget börjar betalas ut. Garantipensionären får ett betydligt mindre tillskott i år, drygt 100 kronor mer varje månad efter skatt, säger Arturo Arques.

Ökad realinkomst de senaste tio åren

Ser man på den reala inkomstutvecklingen7 över tid så har lönehushållen bland Swedbanks typhushåll fått en 20-procentig ökning av inkomsten före skatt under de senaste tio åren. Pensionärshushållens ökning har varit fem procent under samma period. Den knappa ökningen för pensionärerna har kompenserats med skattesänkningar. Den disponibla inkomsten, det vill säga inkomst inklusive bidrag efter skatt, har för pensionärerna ökat realt med 13 procent sedan 2011. För lönehushållen är motsvarande ökning 19 procent.

För mer information:                                                         

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                                                www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                  www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                                                                                 www.swedbank.se/framtid

 

1 Swedbank har sedan 1976 data över ett urval av typhushåll, dessa har utökats under åren och består idag av 13 typhushåll.

2 Utbetalning av pensionstillägg görs från och med 1 september. Det är på max 600 kronor per månad, vid en allmän pension på motsvarande 14 000 kronor. Tillägget är lägre för pensioner under respektive över 14 000 kronor. Inget pensionstillägg på om allmän pension under 9 000 respektive över 17 000 kronor.

3 Lön, pension, socialförsäkringsförmåner inklusive a-kassa.

4 Utformningen är inte klar, regeringen avser att återkomma i början av 2021, skattereduktionen kommer justeras i deklarationen för inkomståret 2021.

5 Källa: Statistiska centralbyrån.

6De temporära regeländringarna, med bland annat höjt inkomsttak, förlängdes till och med 2022.

7Inkomstutveckling justerat för inflationen under motsvarande år.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 92 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera