Så kan du bli en börsvinnare – tips till placeraren

Report this content

Sedan 1984 har Stockholmsbörsen  [1] stigit med nästan 13 procent i snitt per år. Men svängningarna har varit stora och statistiken visar att börsen under ett kalenderår sällan rör sig runt sin genomsnittliga avkastning – oftast går börsen mycket bättre eller mycket sämre. Med några få och väl beprövade tips kan man öka sina möjligheter till en god avkastning. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna.

2019 blev ett mycket bra börsår. Stockholmsbörsen steg nästan 35 procent om man inkluderar utdelningarna. Men med signaler om en svagare ekonomisk tillväxt, stigande arbetslöshet och fler företagskonkurser är det många småsparare som nu undrar hur de ska göra med sitt sparkapital. Den låga räntan, handelskonflikten mellan USA och Kina och brexit gör inte saken lättare.

- Med några få och relativt enkla tips kan du öka dina möjligheter till en god avkastning på ditt sparkapital. Nyckeln till framgång är att spara regelbundet och vara långsiktig, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Långsiktigt och regelbundet sparande ökar möjligheten till avkastning
Som småsparare är det också bra att utgå från sin riskvilja och sparhorisont. Ju högre risk man är beredd att ta och ju längre tid man planerar att ha pengarna placerade, desto högre andel aktier kan man ha.

- Är sparhorisonten längre än fem år är aktier ett bra alternativ för den som är beredd att ta lite risk. Är sparhorisonten längre än tio år finns det få, om ens något, alternativ som är bättre, säger Arturo Arques.

Stora variationer på börsen under enskilda år
Stockholmsbörsen [1] har sedan 1984 stigit med ca 13 procent i snitt per år. Under den här perioden har svängningarna på börsen varit stora. Bara fem gånger de senaste 36 åren har börsen rört sig runt sitt genomsnitt på 13 procent plus/minus fem procentenheter och bara tio gånger runt sitt medelvärde plus/minus tio procentenheter. Under ett enskilt kalenderår rör sig alltså börsen sällan runt sitt medelvärde. Oftast går börsen mycket bättre eller mycket sämre.

- Jag kan förstå om många småsparare känner en viss osäkerhet över att placera pengar på börsen. Risken ska inte underskattas, men den som är långsiktig och kan leva med att sparkapitalet ett enskilt år kan sjunka med 20-30 procent har mycket att vinna på att ha pengar på börsen. Genom att följa några enkla tips kan du dessutom minska osäkerheten och öka dina möjligheter till en god avkastning, säger Arturo Arques.


Tips till den som ska placera sina pengar

Tips 1: Var långsiktig
Från en dag till en annan är det slumpen som avgör om börsen går upp eller ner. Tittar vi på ett års sikt har börsen historiskt gått upp två år av tre. Om du har en sparhorisont på tio år och har en väldiversifierad aktieportfölj är sannolikheten låg att du drabbas av en negativ avkastning.

Tips 2: Fokusera på fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar
Att äga endast aktier och aktiefonder innebär hög risk. Det vill säga värdet på ditt sparkapital kommer att variera mycket från en dag till en annan. Sannolikheten att du ett enskilt år kan förlora en stor del av ditt sparkapital är hög. Bästa sättet att minska risken är att minska aktieexponeringen till förmån för en högre ränteexponering. 90-95 procent av den framtida avkastningen och risken avgörs av fördelningen mellan aktier och räntebärande. Val av enskilda aktier och timing av resterande 5-10 procenten.

Tips 3: Anpassa risken efter din riskvilja och sparhorisont
Ta reda på din riskvilja med hjälp av nedanstående tabell. Lämplig sparhorisont vid aktieinvesteringar är minst fem år. Tänk på att ju längre sparhorisont du har desto högre andel aktier kan du ha. Har du till exempel fem års sparhorisont och en normal till genomsnittlig riskvilja är en bra utgångspunkt 50 procent i aktier/aktiefonder och 50 procent i ränteplaceringar. Har du tio års sparhorisont kan du kosta på dig att ha en högre andel aktier, till exempel 60 eller 70 procents aktieandel.

Tips 4: Besikta portföljen en gång per år
Minst en gång per år bör du gå igenom dina placeringar. Syftet med genomgången är att se att risken i dina placeringar motsvaras av din riskvilja. Har aktiemarknaden stigit väldigt mycket har risken i dina placeringar ökat och du kanske måste minska risken genom att minska andelen aktier och aktiefonder. Har aktiemarknaden sjunkit mycket har risken minskat i dina placeringar men också den förväntade avkastningen. Du behöver då öka andelen aktier för att den förväntade avkastningen ska motsvara ditt avkastningskrav.

Tips 5: Tre till fem olika fonder räcker
Vill du spara i fonder är en bra utgångspunkt att spara i tre till fem olika fonder. Fokusera på prisvärda fonder som kompletterar varandra inte minst avseende risk. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Tips 6: Spara gärna i aktier men i minst 10-12 olika bolag
Om du vill spara i aktier: Spara i minst tio till tolv olika bolag så att du får en bra riskspridning. Välj gärna aktier med god omsättning och som följs av flera aktieanalytiker. Bolag som tjänar pengar i alla konjunkturlägen, ger en god direktavkastning och som inte är för högt värderade brukar vara bra investeringar. Har du tid, lust och kunskap kan även mindre bolag i intressanta branscher med spännande produkter vara av intresse. Men var då medveten om att risken är högre. Ett sätt att kompensera sig för den högre risken är att investera i flera olika småbolag och hålla en högre andel räntebärande placeringar än annars.

Källa: Swedbank och sparbankerna

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                  
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                       

www.swedbank.se/arturosblogg 
www.swedbank.se/privatekonomi  
 www.swedbank.se/framtid                                                                                                

[1] OMXS30

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 98 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.
Läs mer på
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera