Så kan småspararna tänka i osäkert börsläge

Report this content

Osäkerheten på börsen har ökat. Många småsparare har varit med om en bra utveckling för sina placeringar de senaste åren, men har den senaste tiden fått se sitt sparkapital minska i värde. En ny rapport från Swedbank och sparbankerna går igenom viktiga saker att tänka på för den som sparar i fonder eller aktier.

Ett mått på den ökade osäkerheten på börsen är volatiliteten, alltså hur mycket börsen svänger från en dag till en annan. Volatiliteten på börsen har stigit från 12 procent i augusti till 16 procent i oktober. 

- Ju högre volatilitet, desto större spridning på avkastningen från en dag till en annan. Stigande volatilitet betyder dessutom ofta lägre börskurser, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Långsiktigt och regelbundet sparande minskar känsligheten för svängig börs

Sparar man på riktigt lång sikt har volatiliteten på börsen mindre betydelse, eftersom sannolikheten att drabbas av negativ avkastning minskar med sparhorisonten. Men oavsett vad man tror om börsens utveckling kan det vara bra att se över sina investeringar, så att man sparar på ett sätt som är anpassat efter bland annat vilken risk man är beredd att ta och när man behöver pengarna.

- För att lyckas på börsen ska man vara långsiktig, spara regelbundet och ha koll på avgifterna. Man behöver också bestämma sig för vilken risk man är beredd att ta och anpassa sina placeringar utifrån det. För många kan det här också vara ett bra läge att se över och rebalansera sin sparportfölj, alltså se över och anpassa så att andelen aktier och räntebärande placeringar ligger kvar på den nivå man vill ha, säger Arturo Arques.

Se upp för mentala fällor

Den nya rapporten från Swedbank och sparbankerna innehåller bland annat tips och hjälpmedel för att stämma av att man har rätt placeringar i förhållande till sin riskvilja och sparhorisont. Rapporten tar också upp några vanliga mentala fällor som man bör se upp med när man sparar i aktier och fonder.

- En vanlig mental fälla att fastna i är att ett visst pris är rimligt för en placering, trots att förutsättningarna har förändrats. Man kan till exempel få för sig att ett rimligt pris på en aktie är det pris man en gång köpte aktien för, istället för att ta hänsyn till hur framtidsutsikterna för företaget och aktiemarknaden ser ut, säger Arturo Arques.

Vill du veta mer om hur småspararna kan tänka när de ska placera sina pengar på börsen, läs mer i den bifogade rapporten (pdf). 

För mer information:                                                         

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                

www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                 

www.swedbank.se/privatekonomi

www.swedbank.se/framtid

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

För att lyckas på börsen ska man vara långsiktig, spara regelbundet och ha koll på avgifterna. Man behöver också bestämma sig för vilken risk man är beredd att ta och anpassa sina placeringar utifrån det. För många kan det här också vara ett bra läge att se över och rebalansera sin sparportfölj, alltså se över och anpassa så att andelen aktier och räntebärande placeringar ligger kvar på den nivå man vill ha.
Swedbank och sparbankernas privatekonom.